Tag: Privacy

Uw privacy gewaarborgd

De Boer Podoterapeuten spant zich in zodat uw privacy gewaarborgd is. Om goede zorg te leveren,  zal er naar uw persoonsgegevens gevraagd worden.
Komt u bij  ons voor een behandeling of een voetonderzoek?  Wij zullen u vriendelijk verzoeken ons privacy document te ondertekenen. Het is voor ons belangrijk dat wij u op die manier informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

De Boer Podotherapeuten BV┬ágebruikt pati├źntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.┬áDe Boer Podotherapeuten BV┬ádeelt pati├źntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.┬áDe Boer Podotherapeuten BV┬ábewaart pati├źntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.┬áDe Boer Podotherapeuten BV┬áhoudt met alle mogelijke middelen en maatregelen pati├źntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.┬áDe Boer Podotherapeuten BV┬ávraagt toestemming aan de pati├źnten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er┬ágeen┬ábehandelcontract gesloten is.┬áDe Boer Podotherapeuten BV┬áinformeert pati├źnten over de rechten van de pati├źnt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.┬áDe Boer Podotherapeuten BV┬áinformeert haar pati├źnten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.┬áDe Boer Podotherapeuten BV┬áinformeert pati├źnten indien┬áDe Boer Podotherapeuten BV┬ábijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.┬á