Oncologische voetzorg

Voor mensen met de aandoening kanker is  het het cruciaal om de juiste zorg op de juiste plaats te geven. In onze praktijk bieden wij oncologische voetzorg aan.

De podotherapeut werkt nauw samen met uw huisarts, oncoloog en uw oncologische verpleegkundige. Indien het noodzakelijk is zijn de medische lijnen kort om u de goede zorg te kunnen geven. Op deze manier streven wij er naar de continuïteit van de zorg zoveel mogelijk te waarborgen.

De behandeling van kanker kan op diverse medicamenteuze manieren worden toegepast. Helaas kunnen deze behandelingen bijwerkingen geven. Niet alleen aan de huid, maar ook aan de nagels, talg- en zweetklieren.

Een veelvoorkomende bijwerking is het hand-voetsyndroom. Wij zien hier lokale afwijkingen op de handpalmen en aan de onderzijde van de voet. Daar waar de huid druk ondervind en wrijving ondergaat kan de huid worden aangetast.

Ondersteunende zorg

Voor de voet betreft dit voornamelijk de hielen, de toppen van de tenen en de kopjes van de middenvoetsbeentjes, ook wel de bal van de voet. Veel patiënten hebben een doorgezakte voorvoet of een voetgewelf zonder klachten. Door het gebruik van medicatie kunnen er klachten gaan opspelen. Vaak ervaart men een tintelende of een branderige pijn. Dit kan soms gepaard gaan met zwelling.

Bij het staken of  na het aanpassen van de dosis kunnen deze klachten weer verdwijnen. Het komt voor dat deze bijwerkingen zo pijnlijk zijn dat ondanks het verlagen van de medicatie (dit kan alleen in overleg met uw specialist) er wordt gekozen voor tot het staken van de therapie.

Podotherapie kan u in dit traject ondersteunende zorg bieden. De podotherapeutische behandelingen bij de oncologische voet zijn er op gericht de druk te verminderen. Door het meten van de druk onder de voet kijkt de podotherapeut waar de druk bij uw voet afwijkend is. Hierdoor is het inzichtelijk voor de podotherapeut hoe wij u het beste kunnen helpen.

Zonodig kan er bijvoorbeeld een podotherapeutische zool voor u op maat gemaakt worden. Zo kijkt de podotherapeut tijdens uw afspraak naar andere mogelijke klachten. Hierbij kunt u denken aan nagelafwijkingen, schimmelinfecties of eczeem.

Samen met u maakt de podotherapeut een behandelplan. Met het doel u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld een traject met voetbehandeling, zooltherapie of  schoenadvies zijn.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de praktijk.