De diabetische voet

Voor de diabetische voet is de laatste jaren veel aandacht. Dat is ook nodig, want een diabetische voet is een voet die ten gevolge van de diabetes verminderd of afwezig gevoel heeft, al dan niet in combinatie met vaatlijden. Dit kan leiden tot ernstige complicaties waaronder  teenamputaties.

Met de preventieve zorg schenken we aandacht aan het zelfmanagement van mensen met diabetes.

Wat kunt u zelf doen?
Het is belangrijk dat u dagelijks uw voeten controleert. Zo heeft u snel in de gaten of er iets veranderd is.

Wanneer u naar de podotherapeut gaat worden uw voeten onderzocht en wordt er gekeken in welke mate uw voeten verhoogde kans hebben op een complicatie. U krijgt dan zorgprofiel 0, 1, 2, 3 of 4.
Hoe hoger het zorgprofiel hoe meer kans er is op een complicatie.

Wanneer u een zorgprofiel heeft  wordt er een behandelplan gemaakt. Aan de hand van dat behandelplan wordt de medisch noodzakelijke voetzorg voor u door uw zorgverzekering vergoed.

Onze praktijk heeft contracten met medisch pedicures die de medische noodzakelijke voetzorg uitvoert.