Sims classificatie en zorgprofielen

Voor de diabetische voetzorg wordt er gebruik gemaakt van zorgprofielen en sims classificaties.

Dit zijn landelijke richtlijnen waar elke zorgverlener zich aan moet houden. De zorgprofielen geven weer hoeveel zorg u nodig heeft. Aan de hand hiervan wordt de benodigde voetzorg bepaald. De sims classificatie geeft aan in welk stadium de diabetische voet is. Deze classificatie wordt gebruikt om het zorgprofiel vast te stellen.

Hoe ziet de sims classificatie er uit?

 • Classificatie 0: het gevoel in de voeten en de doorbloeding is normaal
 • Classificatie 1: verminderd gevoel of verminderde doorbloeding
 • Classificatie 2: verminderd gevoel en verminderde doorbloeding of verminder gevoel/ verminderde doorbloeding in combinatie met drukplekken
 • Classificatie 3: een voetwond of amputatie ten gevolgde van diabetes in het verleden. Of er is hierbij sprake van een inactieve charcot voet, eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie (dialyse)

Zorgprofielen

Er zijn 5 verschillende zorgprofielen, namelijk 0 t/m 5.  Het zorgprofiel is gekoppeld aan de simsclassificatie. Hoe hoger het zorgprofiel, des te groter het risico voor de diabetische voet.

Dit zijn de zorgprofielen:

  • Zorgprofiel 0: hier is er sprake van sims classificatie 0. Dat betekent dat u momenteel geen diabetische voet heeft.
  • Zorgprofiel 1: sims classificatie 1.
  • Zorgprofiel 2: sims classificatie 2 (verminderd gevoel en verminderde doorbloeding)
  • Zorgprofiel 3: sims classificatie 2 (verminderd gevoel of verminderde doorbloeding in combinatie met drukplekken)
  • Zorgprofiel 4: sims classifcatie 3 (er is in het verleden een voetwond of er heeft een amputatie ten gevolgde van een diabetische voet plaats gevonden) of er is een inactieve charcot-voet of er is sprake van nierfunctievervangende therapie (dialyse)