Siliconen ortheses

Een therapievorm die binnen de podotherapie wordt toegepast is de siliconen-orthese. Een orthese binnen de podotherapie is een op maat gemaakt hulpstuk van silicone. Er zijn verschillende soorten silicone waaruit de podotherapeut kiest afhankelijk van het doel waardoor de orthese dient. Zo kan de silicone variëren van hard naar zeer zacht.

Een siliconen orthese kan voor verschillende doelen worden gemaakt.

Corrigerend of protectief?

Corrigerende siliconen -ortheses
Standsafwijkingen van de tenen, zoals hamer- of klauwtenen kunnen door middel van een orthese worden gereduceerd of gecorrigeerd.  De podotherapeut onderzoekt vooraf of correctie van de stand mogelijk is.

Protectieve siliconen- ortheses
Is correctie van de tenen niet mogelijk, maar zijn er voetklachten door drukplekken ten gevolge van hamer- of klauwtenen die bij het dragen van de schoenen pijn veroorzaken? De podotherapeut adviseert u dan mogelijk een protectieve orthese. Deze voorkomt dan contact met de grond en/of de schoen. Worden voetklachten veroorzaakt door likdoorn op of tussen de tenen?  Een silicionen orthese kan u uitkomst bieden.

Orthese of prothese?

Siliconen-orthese bij kinderen.
Ouders komen vaak met hun kinderen om naar de stand van de tenen te laten kijken.

Het komt regelmatig voor dat de tenen van kinderen niet mooi op één lijn liggen. De tenen liggen dan onder of over elkaar heen.

De kinderpodotherapeut onderzoekt of dit mogelijk later tot voetklachten kan leiden en kan het advies voor een siliconen-orthesegeven. Ouders geven vaak zelf aan dat er teenklachten in de familie voor komen.

Siliconen-prothese
Na een amputatie van de één of meerdere tenen wordt  vaak een siliconen-protese gemaakt. Dit heeft als doel te voorkomen dat de overige tenen in een verkeerde stand komen te staan.
Het is jammer dat dit niet algemeen bekend is, omdat hiermee andere teenklachten mee voorkomen kunnen worden.
Deze teen prothese heeft alleen de functie om de stand van de huidige tenen te behouden en heeft geen esthetische vorm van een teen.

Uw podotherapeut kan u daarin adviseren.