Behandeling bij de pedicure

Als u bij de podotherapeut bent geweest voor een diabetes voetonderzoek, dan is er een zorgprofiel voor u vastgesteld. Dit onderzoek komt jaarlijks terug. Als u in aanmerking komt voor een behandeling van een medisch pedicure, zal er een behandelplan worden opgesteld voor de diabetes voetzorg. Hierin staat de medisch noodzakelijk voetzorg die nodig is om voetproblemen te voorkomen. Dit geldt vanaf zorgprofiel 2.

De podotherapeut en de pedicure hebben regelmatig contact betreffende uw diabetes voetzorg. Indien nodig kan uw zorgprofiel zelfs bijgesteld worden.

Vergoeding diabetesvoetzorg

De diabetesvoetzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding vindt pas plaats vanaf zorgprofiel 2.