Wondzorg

De voetzorg die de podotherapeut verricht is gebaseerd op het verrichten van medisch noodzakelijke zorg. Anno 2023 kunt u in aanmerking komen voor deze zorg als u stoornis heeft van gevoel of vaatproblemen in combinatie van verhoogde druk of het hebben van een wond. De podotherapeut zal bij een voetonderzoek waar het gevoel en de vaten worden getest en indien mogelijk een drukmeting verrichten. Eventueel kan er indien nodig op korte termijn een nog meer uitgebreid onderzoek komen van de bloedvaten door middel van drukmeting van uw teen of een enkel-arm index. Met deze uitslagen kunnen we uw behandeld specialist of huisarts nog meer informatie geven en zonodig uw behandeling bij sturen.