Wij hebben onze prijslijst voor u gepubliceerd. In de meeste gevallen wordt podotherapie vanuit een aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk vergoed, hiervoor is de wettelijke jaarlijkse bijdrage van € 385, –  nooit van toepassing. Is uw wettelijke eigen bijdrage nog niet volledig door u betaald  aan uw zorgverzekering en bent u wel aanvullend verzekerd waarbij podotherapie in het aanvullende pakket is opgenomen in uw polis dan komt u toch altijd in aanmerking voor vergoeding volgens uw polis.

Als het om medisch noodzakelijke voetzorg gaat, voor mensen met diabetes mellitus (suikerziekte), wordt dit vanuit de basisverzekering  vergoed.

De podotherapeuten voldoen aan alle eisen die de zorgverzekering stelt voor vergoeding van uw podotherapeutische behandelingen.

Onder het kopje vergoedingen van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten staan alle zorgverzekeringen op een rijtje.

Code/Omschrijving op uw nota:
Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn wij verplicht om op uw nota gebruik te maken van de volgende codes:

Op uw nota staan onderstaande codes die vanuit Zorgverzekering Nederland verplicht worden gesteld.
9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut)
9101 (podotherapeutische zolen)
9102 (orthesen podotherapeut),
9103 (reparatie/correctie podotherapeut)
9104 (instrumentele (wond) behandeling).

De verrichtingen binnen de podotherapie zijn om deze reden gekoppeld aan een van bovengenoemde codes met prijzen zoals vermeld in de prijslijst.

Bent u verzekerd bij CZ , dan wordt uw factuur rechtstreeks ingediend bij de CZ.
Van de CZ krijgt u dan een restnota voor het deel waarvoor u niet verzekerd bent.

Via Infomedics lopen de nota’s naar de overige verzekeringen. U zult dan  alleen nog maar een nota  ontvangen voor dat deel van de nota waarvoor u geen aanspraak meer kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.

Bent u verzekerd bij DSW of Menzis? Dan ontvangt u een nota van het hele bedrag. U moet zelf de nota indienen bij uw zorgverzekering. Zij zijn een uitzondering op deze wijze van factureren.

Heeft u geen aanvullende verzekering dan ontvangt u via Infomedics een nota van het hele bedrag.

verzekeraars podotherapie de boer