Klachtenprocedure

Klachtenprocedure van Podotherapie de Boer

Klachtenprocedure Podotherapie de Boer

Uw podotherapeut probeert altijd haar vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Wij streven als praktijk van Podotherapie de Boer en podotherapeuten naar hoge kwaliteit van de podotherapeutische zorg die wij leveren.Als u toch een klacht heeft dan willen wij u vragen dit kenbaar te maken aan uw behandelaar. Dit is van belang om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen, zowel voor u als voor andere patiënten.

Bent u ontevreden over de behandelaar en/of de organisatie?
Als u ontevreden bent willen wij u vriendelijk vragen uw klacht kenbaar te maken aan de behandelaar. Gezamenlijk zullen wij proberen tot een oplossing voor u te komen.
U kunt uw klacht telefonisch, via e-mail, persoonlijk of via het contactformulier via de website kenbaar maken.
Telefoonnummer: 0118-626708 (maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09.00 uur t/m 12.30 uur)
E-mailadres: info@podotherapiedeboer.nl

Komt u er niet uit met uw behandelaar?
Als u niet samen met uw behandelaar tot een oplossing kunt komen, dan willen wij u vragen dit bij ons te melden.
Stuurt u dan een e-mail naar: info@podotherapiedeboer.nl met als onderwerp “Klacht t.a.v kwaliteitsmedewerker”
Onze kwaliteitsmedewerker zal uw klacht in behandeling nemen en trachten tot een goede oplossing te komen binnen 15 werkdagen.

U kunt uw klacht tevens per post sturen naar:
Podotherapie de Boer
t.a.v Kwaliteitsmedewerker
Hermesweg 21
4382 ND Vlissingen

U komt er niet uit met de behandelaar en de organisatie?
Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici via de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP): www.podotherapie.nl onder het tabblad klachten.
De procedure hiervoor staat beschreven op de website van de NVvP.

Mocht de klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris in afstemming met de Patiënten Advies Commissie (PAC) niet leiden tot een oplossing dan wordt uw klacht voor behandeling doorgegeven aan de Klachtencommissie Paramedici (voor verdere uitleg zie de website van de NVvP).