Disclaimer en cookiebeleid website wwww.podotherapiedeboer.nl

De internetpagina’s van Podotherapie de Boer zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s terecht is gekomen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie. Podotherapie de Boer of haar medewerkers of de bij haar aangesloten zorgverleners kunnen

Op de website van Podotherapie de Boer verwijzen enkele links naar pagina’s van derden. Die vallen niet onder het domein van Podotherapie de boer. Podotherapie de Boer heeft geen invloed op de inhoud van de pagina’s. Podotherapie de Boer of haar medewerkers of zorgverleners aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Podotherapie de Boer spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: contact@podotherapiedeboer.nl.

Het gebruik van de site en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze site impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Podotherapie de Boer stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Podotherapie de Boer zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Podotherapie de Boer accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij Podotherapie de Boer.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Podotherapie de Boer, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.