Wereld Diabetesdag

In het kader van Wereld Diabetes Dag op 14 november gaan we verder in op de zorg rondom de diabetische voet.

Rondom de diabetische voet kunnen veel hulpverleners staan, denk aan de (diabetes)podotherapeut, medische pedicure, orthopedisch schoenmaker, huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorg, wondverpleegkundige, diabetesverpleegkundige en/of de internist. Ook hier kan het zijn in deze lijst dat een aantal zorgverleners ontbreken. Hier zullen we nu verder ingaan op de samenwerking tussen de podotherapeut en medisch pedicure.  

Bij ons in de praktijk zijn (diabetes)podotherapeuten en een medisch pedicure werkzaam. De (diabetes)podotherapeut zal eerst de voeten gaan screenen. Een screening vindt plaats nadat iemand is verwezen via de huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of internist.  

De screening houdt in dat de (diabetes)podotherapeut een risicoprofiel op maakt. Dit betekent dat er gekeken gaat worden naar ‘Hoeveel risico heeft deze voet tot het ontwikkelen van een wond met daarbij de mogelijkheid dat deze wond niet sluit binnen een acceptabele tijd?

Zorgprofielen

Om dit risico in te schatten wordt er gekeken naar de volgende aanwezige punten: 

  1. Is er sprake van een verminderde doorbloeding? Als er minder bloed stroomt naar de voeten, zal een wond minder goed of niet dicht kunnen gaan.
  2. Is er sprake van zenuwschade? Mensen met diabetes kunnen diabetische polyneuropathie ontwikkelen. Dit betekent dat de zenuwen niet meer goed kunnen communiceren en dus ook geen pijnprikkels door kunnen geven. Zo kan het gebeuren dat iemand de hele dag met een steen in de schoen kan lopen zonder dit te voelen. Dit is een risico tot het ontwikkelen van een wond.
  3. Is er sprake van verhoogde druk? Dit is onder andere eeltvorming, maar ook rode drukplekken. Een verhoogde druk is een risico tot het ontwikkelen van een wond.  

Dit is globaal uiteengezet waarnaar gekeken wordt om in aanmerking te komen voor een zorgprofiel.

Samenwerking podotherapeut & pedicure

Als eerst is het van belang om educatie te geven aan de mensen die een verhoogd zorgprofiel te hebben. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of  eigen voeten, maar de podotherapeut en medisch pedicure helpen daar waar het kan.  Nadat de podotherapeut het risicoprofiel heeft opgesteld, wordt er een behandelplan gemaakt. Het verlenen van voetzorg kan een onderdeel zijn van dit behandelplan. Dit valt onder het “leveren van preventie.”  

De podotherapeut en de medisch pedicure leveren beide voetzorg. Wie de zorg uitvoert is afhankelijk van de ernst van de voet. Als het mogelijk is draagt de podotherapeut de zorg over aan de medisch pedicure.
Hoeveel keer voetzorg wordt uit gevoerd per jaar is afhankelijk van het zorgprofiel. Dit bepaalt de podotherapeut. Soms willen mensen meer behandelingen. Dit is een mogelijkheid, maar dit zal dan door de mensen zelf bekostigd moeten worden.

Het kan dus zo zijn dat de voetzorg door de podotherapeut of door de medische pedicure wordt verricht. Komt u voor de voetzorg bij de medische pedicure? Dan komt u minstens 1 keer per jaar bij de (diabetes)podotherapeut op controle, afhankelijk van het risicoprofiel van de voet. De medisch pedicure houdt in de tussentijd de podotherapeut op de hoogte van uw voeten.  

Voetzorg

Bij het verrichten van voetzorg helpen beide professionals door de voeten te inspecteren. Tijdens deze inspectie kijken zij naar onder andere drukplekken, eelt, schimmels, wonden of andere opvallendheden. In de meeste gevallen kan het in de praktijk worden opgelost, door bijvoorbeeld het eelt te verwijderen. Eelt is een voorbeeld van te veel druk.

Terug naar het voorbeeld van verminderd gevoel: mensen kunnen soms niet voelen dat er te veel eelt is, hierdoor kan er onder het eelt een wond ontwikkelen. Van belang is het daarom dat het eelt regelmatig wordt verwijderd.  

Soms ziet de medisch pedicure een probleem of twijfelt over een bepaald plekje. Als eerst wordt er dan contact opgenomen met de podotherapeut. Dan wordt er bepaald of het in de podotherapiepraktijk behandeld kan worden of dat iemand toch doorgestuurd moet worden naar de huisarts of ziekenhuis.  

Ook kan het zo zijn dat als u normaal gesproken alleen voetzorg van de medisch pedicure krijgt, deze zorg tijdelijk of volledig overgenomen wordt door de (diabetes)podotherapeut). Dit is vaak het geval bij de aanwezigheid van een wond.  

De conclusie is dat de podotherapeut en de medisch pedicure samenwerken om preventie voetzorg te leveren. De podotherapeut heeft de overkoepelende en sturende functie. De medisch pedicure mag de zorg van veel diabetische voeten behandelen om de werkdruk met elkaar te verdelen. 

Nog meer info? Check dan ook deze link. Of bel met onze praktijk.